Tuur de Beer

Tuur de Beer (1962) is geboren en getogen in Breda. Hij studeerde (even) geschiedenis in Nijmegen, en theologie en filosofie in Tilburg.

Tuur begon zijn loopbaan als docent in het middelbaar onderwijs en werkte voor de Provincie Noord-Brabant en voor het Stadspastoraat Breda. Nu is hij al meer dan twintig jaar verbonden aan de Fontys Hogescholen (de Lerarenopleiding en de Hogeschool voor de Kunsten).

Momenteel houdt hij zich met name bezig met het filosoferen over beeldende kunst en literatuur. Tuur hoopt dat zijn passie voor kunst overslaat op zijn studenten. Meestal en soms ook onverwacht, lukt dat wonderwel.