Antonio Vivaldi

Wie de naam Vivaldi hoort, denkt onmiddellijk aan “De vier jaargetijden”. Maar Vivaldi heeft heel wat meer composities op zijn naam staan. In zijn tijd was hij een groot vernieuwer van de muziek.

Een jaar na zijn priesterwijding werd hij ontheven van zijn priesterlijke plichten vanwege zijn gezondheid, hij leed aan astma. Hij werd aangesteld als violist en muziekdocent bij de Pio Ospedale della Pieta, een opvanghuis voor weesmeisjes in Venetië. De meisjes spelen zo prachtig dat ze met hun concerten volle zalen trekken. Toch moesten ze tijdens de uitvoeringen onzichtbaar blijven achter een gordijn. Meisjes mochten in die tijd helemaal niet in het openbaar optreden! Daardoor werden de luisterende heren afgeleid…

Cartoon van Vivaldi

Vivaldi schreef heel veel concerten, de zogenaamde concerti grossi, dat wil zeggen opera’s, sonates en oratoria voor meer dan één solist. Melancholie was deze priester met zijn rode lokken totaal vreemd, de bron waaruit hij put voor zijn muziek is mysterieus. Het is geen religieuze devotie of liefdesverlangen. Vivaldi’s muziek lijkt meer een pure ode aan het leven. Niet ingewikkeld, niet te moeilijk. Is het daarom dat hij zoveel eeuwen vergeten is, nadat hij toch heel beroemd was in zijn tijd? Was hij te luchthartig?

Hij werd bij het grote publiek pas bekend in de 20e eeuw, (her)ontdekt door een ijverige musicoloog die buiten de zeer beminde “Vier Jaargetijden” nog zo’n 500 andere composities vond in bibliotheken en archieven. Echter, Johann Sebastiaan Bach kende  zijn muziek wel degelijk. Men zegt zelfs dat de grote Bach letterlijk Vivaldi gekopiëerd zou hebben. Stravinsky mopperde juist dat Vivaldi eigenlijk maar één concert heeft geschreven met wel honderden variaties…